Unikt klimatsamarbete ska hjälpa 30 000 bönder ur fattigdom

Vi-skogen, investeringsfonden Livelihoods Fund och mejeriföretaget Brookside Dairy arbetar tillsammans för att nå FN:s globala hållbarhetsmål. Med en investering på 35 miljoner kronor från en rad internationella företag kommer 30 000 jordbrukare i Kenya att utbildas i hållbart jordbruk och trädplantering. Insatserna kommer samtidigt att klimatkompensera för utsläpp av en miljon ton koldioxid.

Samarbetet är ett nytt sätt att möta klimathotet och samtidigt bidra till att hjälpa människor ur fattigdom, med stöd från näringslivet. Avskogning, jorderosion och ohållbara jordbruksmetoder förstör ekosystemen och försvårar det redan tuffa livet för de två miljoner människor som bor i Mt Elgon i västra Kenya där projektet genomförs. Problemen förvärras av klimatförändringarna, de livsviktiga regnen har blivit både mer oberäkneliga och intensiva de senaste åren.
Det tioåriga samarbetet bygger på en innovativ samarbetsmodell; franska investeringsfonden Livelihoods Fund, som stöds av tio företag (Danone, SAP, Michelin, Hermès m.fl.), finansierar projektet med 35 miljoner kronor tillsammans med Brookside Dairy, östafrikas största mejeriföretag. Brookside Dairy garanterar samtidigt avsättning för böndernas mjölkproduktion. Vi-skogen står för genomförandet av projektet och utbildar bönderna i hållbart jordbruk och trädplantering. Genom projektet kommer 30 000 bönder få utbildning i agroforestry, att kombinera hållbara jordbruksmetoder och trädplantering på sina gårdar. Metoderna ökar familjernas inkomst markant och förbättrar miljön vid Victoriasjön. Böndernas trädplantering kommer samtidigt att bidra till att klimatkompensera för utsläpp av en miljon ton koldioxid. Genom projektet stöds dessutom 15 bondeägda kooperativa företag så att de kan erbjuda sina medlemmar – de småskaliga bönderna – veterinärtjänster, insamling av mjölk och vara en länk till mejeriföretag.

Målsättningen är att lantbrukarna ska öka sina skördar med minst 30 procent och att mjölkbönderna ska dubblera sin produktivitet.

På 8 månader har Margaret blivit en förebild

Margaret Muchanga är en så kallad ”modellbonde” i det unika klimatprojektet Livelihoods Mt Elgon Project i Kenya. Innan hon fick stöd av Vi-skogen bestod gården av barmark, och några majsplantor. På bara åtta månader har hon odlat upp en grönskande trädgård. Hon har sått över 700 olika fröer i trädgården och driver plantskolor. Hon ger också fröer vidare till andra medlemmar i gruppen.

”Jag är en förebild och andra kommer och utbildar sig på min gård. Ibland kommer de som en grupp, ibland är det bara kunder som kommer att köpa grönsaker, som jag också tar chansen att lära om metoderna. Bara att de ser vad jag har övat och ser hur mycket jag kan skörda, är en bra start för en diskussion. Jag har lärt mig och andra om grönsaker, mjölkförvaltning och foder.”