Unikt klimatsamarbete

Vi-skogen, investeringsfonden Livelihoods Fund och mejeriföretaget Brookside Dairy tillkännager i dag ett innovativt initiativ för att nå FN:s globala hållbarhetsmål. Med en investering på 35 miljoner kronor från en rad internationella företag kommer 30 000 jordbrukare i Kenya att utbildas i hållbart jordbruk och trädplantering. Insatserna kommer samtidigt att klimatkompensera för utsläpp av en miljon ton koldioxid.

Samarbetet är ett nytt sätt att möta klimathotet och samtidigt bidra till att hjälpa människor ur fattigdom, med stöd från näringslivet. Avskogning, jorderosion och ohållbara jordbruksmetoder förstör ekosystemen och försvårar det redan tuffa livet för de två miljoner människor som bor i Mt Elgon i västra Kenya där projektet genomförs. Problemen förvärras av klimatförändringarna, de livsviktiga regnen har blivit både mer oberäkneliga och intensiva de senaste åren.

Det tioåriga samarbetet bygger på en innovativ samarbetsmodell; franska investeringsfonden Livelihoods Fund, som stöds av tio företag (Danone, SAP, Michelin, Hermès m.fl.), finansierar projektet med 35 miljoner kronor tillsammans med Brookside Dairy, östafrikas största mejeriföretag. Brookside Dairy garanterar samtidigt avsättning för böndernas mjölkproduktion. Vi-skogen står för genomförandet av projektet och utbildar bönderna i hållbart jordbruk och trädplantering.
– Projektet betyder oerhört mycket för människorna som lever runt Victoriasjön. Men vi hoppas också att det kan bilda skola för hur näringslivet och biståndet kan arbeta bättre ihop för att nå de globala hållbarhetsmålen och målsättningarna i det nya klimatavtalet, säger Henrik Brundin, vice vd för Vi-skogen.

Genom projektet kommer 30 000 bönder få utbildning i agroforestry, att kombinera hållbara jordbruksmetoder och trädplantering på sina gårdar. Metoderna ökar familjernas inkomst markant och förbättrar miljön vid Victoriasjön.
– Målsättningen är att lantbrukarna ska öka sina skördar med minst 30 procent och att mjölkbönderna ska dubblera sin produktivitet, säger Henrik Brundin, vice vd för Vi-skogen.

Böndernas trädplantering kommer samtidigt att bidra till att klimatkompensera för utsläpp av en miljon ton koldioxid. Genom projektet stöds dessutom 15 bondeägda kooperativa företag så att de kan erbjuda sina medlemmar – de småskaliga bönderna – veterinärtjänster, insamling av mjölk och vara en länk till mejeriföretag.
– Projektet i Mount Elgon visar hur investeringar i landsbygdssamhällen och familjejordbruk kan utformas så att de ger ömsesidiga värden för både jordbrukare, företag och samhället. Det öppnar vägen för nya investeringsmodeller mellan offentlig och privat finansiering, säger Bernard Giraud, vd för Livelihoods Fund.