Kampen för ett långsiktigt och starkt bistånd fortsätter

Världen befinner sig i pågående global hungerkris på grund av konflikten i Ukraina. Var femte människa i världen kan försättas i fattigdom, nöd och svält. Samtidigt kan det internationella utvecklingssamarbetet minska kraftigt vilket skulle få enorma konsekvenser för de mest utsatta i världen.

Två partier i det nya regeringssamarbetet har gått till val på att minska det internationella utvecklingssamarbetet kraftigt och frångå Sveriges åtagande att en procent av BNI ska gå till bistånd. Nedskärningarna skulle slå hårt mot utvecklingssamarbetet inom många områden, inte minst miljö- och klimatsatsningar.

Vi-skogen bygger långsiktig matsäkerhet och stärker människor i sina organisationer och i sina jordbruk. Hållbart jordbruk där träd planteras bland grödorna ger människor mat på bordet och kraft att delta i samarbeten och utveckling. Nu riskerar de som lever med små marginaler att inte klara sig. På kort sikt kan detta vara en besparing för Sverige, på längre sikt kan vi få nya flyktingströmmar och ännu mer mänskligt lidande.