Var med och rädda biståndet – skriv på uppropet nu!

Världen befinner sig i pågående global hungerkris på grund av konflikten i Ukraina. Var femte människa i världen kan försättas i fattigdom, nöd och svält. Då väljer Sveriges regering att göra den största nedskärningen av biståndet i historien. Var med och rädda biståndet du också.

Trots att regeringen har beslutat att betala tillbaka en del av de nedskärningar som de tidigare i vår gjort av biståndsbudgeten kvarstår faktum att biståndet är i stor fara. Nedskärningarna slår hårt mot utvecklingssamarbetet inom många områden, inte minst miljö- och klimatsatsningar.

Vi-skogen bygger långsiktig matsäkerhet och stärker människor i sina organisationer och i sina jordbruk. Hållbart jordbruk där träd planteras bland grödorna ger människor mat på bordet och kraft att delta i samarbeten och utveckling. Nu riskerar de som lever med små marginaler att inte klara sig. På kort sikt kan detta vara en besparing för Sverige, på längre sikt kan vi få nya flyktingströmmar och ännu mer mänskligt lidande.