Vi-skogen deltar på FNs klimatmöte COP25 i Madrid och Stockholm

Jane Atieno Omulo. Foto Elin Larsson.

Jane Atieno Omulo. Foto Elin Larsson.

Det årliga partsmötet för FNs klimatkonvention, COP25, äger rum i Madrid den 2-13 december. Samtidigt pågår det nordiska arrangemanget Nordic Climate Action Weeks i Stockholm. Vi-skogen kommer att delta på båda platser.

Agroforestry är en av lösningarna

I Stockholm arrangeras på tisdag ett seminarium tillsammans med Stockholm International Water Institute – Managing Forest Landscapes for Climate Change Adaptation & Mitigation.

Fokus kommer att ligga på lösningar till klimatkrisen, och den positiva kraften i att sprida hopp genom handling. Under seminariet kommer vi att visa några av alla praktiska lösningar och idéer som svenska skogs- och landskapsaktörer står bakom. Vi kommer också att diskutera hur vi bäst kan gå vidare och stärka klimatarbetet. I panelen finns representanter för Sida, Sveaskog, SLU, COOP och Agroforestry Network.

Under seminariet kommer vi att belysa svenska erfarenheter och praxis kring förvaltning av skogslandskap, för virke, biologisk mångfald, och sociala värden, och hur de bidrar till att mer effektivt uppnå de globala hållbarhetsmålen och Parisavtalet.

På det globala mötet i Madrid kommer Vi-skogens representanter att betona behovet av ökat fokus på, och större investeringar i agroforestry, som en fungerande metod att både bekämpa klimatförändringar och samtidigt skapa försörjning för lantbrukare.

Vi rekommenderar:

• Stöd lokalsamhällen att implementera agroforestrymetoder

• Säkra landrättigheter och skapa incitament för bönder att investera tid och pengar i hållbara jordbruksmetoder, som agroforestry.

• Synliggör agroforestry, genom att inkludera systemet i övergripande policys. En viktig början är att identifiera om budgetar och strategier på nationell nivå och inom utvecklingssamarbete inkluderar agroforestry.

• Länka agroforestry till de globala hållbarhetsmålen och internationella överenskommelser om klimat samt biologisk mångfald, och visa på hur länder och institutioner genom agroforestry kan leva upp till internationella åtaganden, och rapportera dessa.

Länk till brief