Vi-skogen får 11 miljoner av Postkodlotteriet 2024

Charlotta Szczepanowski, Vi-skogens generalsekreterare och Vi-skogsbonden Kristor Marani Najala.

På Vi-skogen är vi oerhört tacksamma över årets bidrag från Postkodlotteriet på 11 miljoner. Tack vare de pengarna kan vi fortsätta bedriva vår verksamhet med att plantera träd som tar människor ur fattigdom och förbättrar klimat och biologisk mångfald i östra Afrika. Under 2024 kommer vi fortsätta sprida agroforestry till småskaliga bönder med särskilt fokus på torra områden.

– Vi vill rikta ett stort tack till Postkodlotteriet och alla de som köpt lotter. Bidraget gör att vi kan fortsätta plantera träd som gör underverk för människor och klimat. 2024 fortsätter vi rikta in oss på torra och halvtorra områden där behoven av våra metoder är stora, säger Charlotta Szczepanowski, generalsekreterare på Vi-skogen.

Sedan 2015 har Vi-skogen varit förmånstagare för Postkodlotteriet. Summan vi får av lotteriet varje år är väldigt värdefull och gör att vi kan bedriva och utveckla vår verksamhet. Vi-skogen arbetar sedan 40 år tillbaks med att plantera träd i östra Afrika. Under den tiden har vi kommit att bli experter inom agroforestry, en metod som har potentialen att lösa flera av våra globala problem med matförsörjning och ökade klimatförändringar. Just nu utvecklar vi vår verksamhet i torra och halvtorra områden som är särskilt utsatta.

I september 2023 påbörjades arbetet med att etablera Drylands Agroforestry Training Centre utanför Dodoma med målet att förbätra biologisk mångfald, jordens fertilitet, vattenkonservation och kolbindning. Tillgången till mat och vatten i dessa torra områden är låg och graden av förlust av den biologiska mångfalden hög. Vattenkällor som vanligtvis är motståndskraftiga mot klimatförändringar har torkat ut, vilket avsevärt ökar avstånden till och från vattenkällor för både människor och boskap.

Felix Assey, instruktör på ett av Vi-skogens träningscenter i Musoma, norra Tanzania.

Med de 11 miljoner vi får av Postkodlotteriet i år kommer vi kunna fortsätta utveckla det nya centret i Dodoma. Vi kommer också starta ett träningscenter i Kenya för att kunna demonstrera odling i torra områden även här. Annat vi kommer göra är att starta samarbete med ännu flera lokala partnerorganisationer som kan sprida agroforestry till småskaliga bönder.

Andra projekt som pengarna kommer gå till är vår nystarta Expert Desk där vi svarar på inkommande frågor om framförallt klimat¬kompensation och agroforestry. Vi håller också på att utveckla ett project där vi ska kunna mäta hur Vi-skogens befintliga verksamhet stärker biologisk mångfald och bidrar till ekosystemtjänster genom kvantitativa och kvalitativa data.

Postkodlotteriet är Sveriges största privata givare till ideell sektor. Varje år delar lotteriet ut runt en miljard kronor till 60 svenska organisationer som arbetar för att göra världen till en bättre plats.