Vi-skogen får 11 miljoner från Postkodlotteriet 2022

Vi-skogen får 11 miljoner från Postkodlotteriet 2022

Gudrun Boström, regionchef för Vi-skogen i östra Afrika håller upp checken på 11 miljoner kronor från Postkodlotteriet och firar med kollegor. Foto Vi-skogen.

Nästan en miljon människor i Sverige är med i Postkodlotteriet och hela miljardöverskottet från lotteriet går varje år till olika organisationer. Vi-skogen har varit förmånstagare sedan 2015. I år tilldelas Vi-skogen 11 miljoner kronor.

– Varmt tack till Postkodlotteriet och alla som köpt lotter. I en särskilt utmanande tid med Covid-19 pandemins effekter betyder bidraget till Vi-skogens arbete med att minska fattigdom och bekämpa matkrisen bland småskaliga bönder i östra Afrika extra mycket, säger Vi-skogens generalsekreterare Anna Tibblin.

Anna Tibblin, generalsekreterare för Vi-skogen tar emot checken på 11 miljoner från Poskodlotteriet för 2022. Foto: Klara Lindvall.

Vi-skogen arbetar i Kenya, Rwanda, Tanzania och Uganda med att stötta och utbilda småskaliga jordbrukare i hållbara jordbruksmetoder som till exempel agroforestry, där träd och grödor planteras tillsammans. Det ger ökade skördar, större inkomster och mer mat på bordet. Samtidigt som det bidrar till klimatanpassning och ökad biologisk mångfald. Sedan starten 1983 har Vi-skogen bidragit till att plantera 148 miljoner träd och under de senaste tio åren stöttat cirka 2,4 miljoner människor att ta sig ur fattigdom. De 11 miljoner Vi-skogen tilldelas i år gör det möjligt att plantera 440 000 träd.

– Genom agroforestry och hållbara jordbruksmetoder ökar böndernas och samhällenas motståndskraft mot effekterna av ett förändrat klimat. I en pågående klimatkris kan det vara livsavgörande och alla ni som köpt lotter bidrar till att vi kan fortsätta vårt viktiga arbete, säger Vi-skogens verksamhetschef, Eva Åberg.

Totalt uppgick Postkodlotteriets utdelning till den ideella sektorn i år till 1 032 384 224 kronor. Sedan starten 2005 har därmed över 13 miljarder delats ut. Postkodlotteriet har i dagsläget 59 förmånstagare och sammanlagt har Vi-skogen mottagit 93 900 000 kronor från Postkodlotteriet.

– Lotteriet har funnits i Sverige i 16 år och vårt övergripande syfte är att generera ekonomiskt stöd till civilsamhället. Vår övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella organisationer för människor, djur och natur. Många går med i lotteriet för att ha en möjlighet att vinna tillsammans med sina grannar. Men också för att vara med och bidra till ett bättre samhälle, förklarar Anders Årbrandt, Managing Director på Postkodlotteriet.

Se Postkodlotteriets årliga utdelning 17 mars 2022 här, och läs om Postkodlotteriets stöd till ideella organisationer här.

#postkodeffekten #postkodlotteriet

Vad är #Postkodeffekten?  Tack vare alla som har en postkodlott kan ideella organisationer hjälpa fler människor, skydda fler hotade djur, göra fler insatser för klimatet och finansiera fler livsviktiga forskningsprojekt. Det här kallas för postkodeffekten.