Vi-skogen får Mellanskogs pris Träkronan

Malin von Strauss från Vi-skogen tar emot Träkronan från Karin Perers, ordförande i Mellanskog, och Per-Anders Hansson, styrelseledamot i Mellanskog. Foto: Jesper Mott.

Vi-skogen blev tilldelad årets Träkrona. ”I tider av kris och oro kan de små handlingarna, som att plantera träd, göra stor skillnad för en bättre värld”, löd en del av motiveringen bakom priset.

Mellanskog delar varje år ut priset Träkronan till en aktör som främjar skogsägandet och skogsnäringen. I år beslutade Mellanskogs styrelse att tilldela priset, som består av ett konstverk av Jörg Jeschke, till Vi-skogen. I motiveringen lyfte Mellanskog fram det som vi på Vi-skogen alltid säger själva – att trädet är biståndets superhjälte som slår många flugor i en smäll när det gäller att göra världen bättre.

– Vi ser dagligen bevis på hur viktigt Vi-skogens arbete är. Hur agroforestry är en av lösningarna på såväl klimat- som matkris och hur träden bidrar till en bättre och mer hållbar värld, sa Malin von Strauss, media & påverkansansvarig på Vi-skogen, i sitt tacktal när hon tog emot priset på Mellanskogs ceremoni i Uppsala.

– Att Mellanskog i år vill sätta fingret på hur skog och skogsbruk kan bidra till en långsiktigt hållbar värld, tycker vi är fantastiskt.

Malin von Strauss passade även på att lyfta fram den oroliga tid vi lever i där många av de bönder Vi-skogen arbetar med vittnar om en vardag som är tuffare än någonsin med klimatkris, pandemi och skenande matpriser. Och hur organisationens arbete tyvärr nu är hotat på grund av regeringens nedskärningar i biståndet.

– Samarbetet över gränserna; civilsamhället, näringslivsaktörer och privatpersoner, mot klimatkris och ökande hunger är nu viktigare än någonsin, underströk hon.

 

Hela motiveringen från Mellanskog: 

I tider av kris och oro kan de små handlingarna, som att plantera ett träd, göra stor skillnad för en bättre värld. Biståndsorganisationen Vi-skogen har under lång tid arbetat för hållbar utveckling genom trädplantering i östra Afrika. Vi-skogen säger själv att trädet är biståndets superhjälte eftersom metoden att plantera träd tillsammans med grödor i jordbruket slår fler flugor i en smäll: minskad fattigdom, mer biologisk mångfald och bättre klimat. Den bidrar även till ökad jämställdhet och ökar människors oberoende.

Skogen bidrar till en bättre och mer hållbar värld. Det är ett positivt och hoppingivande budskap som på lång sikt främjar både familjeskogsbruket och hållbart användande av träprodukter i Sverige och världen, därför föräras organisationen Vi-skogen Mellanskogs pris Träkronan 2022.