Vi-skogen i Almedalen 2017

Under Almedalsveckan finns Vi-skogen på plats med olika aktiviteter i Visby. Se hela schemat här!

Alla evenemang från Sverige i världen-torget kommer att livestreamas via Sidas kanal på Youtube (länk). Seminarierna kommer även att kunna ses i efterhand under hela året. Sändningarna går också att följa live via Sverige i världens förstasida, www.sverigeivarlden.se. 

PLANTERA TRÄD SOM TAR MÄNNISKOR UR FATTIGDOM

I östra Afrika drabbas redan människor hårt av klimatförändringarna. Att plantera träd är ett effektivt motmedel mot längre torka och oväder. Vi uppmärksammar trädens roll som klimatskydd, fattigdomsbekämpare och miljöförbättrare och bjuder in till trädplantering i ett Afrika i miniatyr.

TID:
Söndag 2/9 kl 13-18
Måndag 3/7-torsdag 6/7 kl 08-18

PLATS:
Sverige i världen, Donnersgatan 6, Visby

ARRANGÖR:
Vi-skogen

 

WHO WILL PAY TO FIGHT POVERTY AND CLIMATE CHANGE?
– INNOVATIVE INVESTMENT MODELS FOR THE SDGs

TID: Tisdag 4 juli 13.00 – 13.45
PLATS: Sverige i Världen, Donnersgatan 6, Visby
ARRANGÖR: Vi-skogen

Se hela seminariet här

To achieve the Sustainable Development Goals of Agenda 2030, innovative investment models are required. The World’s development finance represents only a fraction of the resources needed. And climate finance alone shall amount to 100 billion USD per year from 2020.

But which innovative finance solutions can Sweden highlight? How can investment funds, companies, Sida and civil society organisations work together to fight poverty and climate change?

Among the examples are the Livelihoods Mt Elgon Project in Kenya: The Livelihoods Fund (a French investment fund founded by private companies) invests in the project together with Brookside Dairy (East Africa’s largest dairy company). Vi-skogen is implementing the project together with 15 Kenyan farmer cooperatives and agroforestry is at the core of the methods promoted. The goal is for 30,000 small-holder farmers to increase crop and milk productivity – and sequester 1 million tonnes of carbon dioxide in trees and soil.

Welcome to a seminar on good examples and challenges when private sector meets civil society.

 Moderator:
•Mattias Goldmann, CEO, Fores

Presentation:
• Bernard Giraud, President and Co-founder, Livelihoods Funds
• Wangu Mutua, Deputy Regional Director East Africa,  Vi-skogen

Panel:
• Anna Ryott, CEO, Swedfund
• Bernard Giraud, President and Co-founder, Livelihoods Funds
• Henrik Brundin, Deputy CEO, Vi-skogen
• Wangu Mutua, Deputy Regional Director East Africa,  Vi-skogen
• Karin Stenmar, Head of Sustainability, Folksamgruppen
• Lena Ingelstam, Head of Partnerships and Innovations Department, Sida

Se en film om samarbetet mellan Vi-skogen, Livelihoods Fund och Brookside Dairy här.

AGROFORESTRY – BISTÅNDETS BORTGLÖMDA SUPERHJÄLTE

TID: Onsdag 5 juli 11.00 – 11.45
PLATS: Sverige i Världen, Donnersgatan 6, Visby
ARRANGÖR: Agroforestry Network

Se hela seminariet här

En majoritet av jordens 700 miljoner extremt fattiga bor på landsbygden och är beroende av jordbruk för sin överlevnad. De för en ojämn kamp mot utarmade jordar, brist på mat och avskogning. Klimatförändringarnas effekter slår dessutom allt hårdare och kan driva miljoner människor på flykt och driva fler in i fattigdom. Samtidigt vet vi att agroforestry – när träd odlas tillsammans med grödor – är ett bevisat effektivt sätt att bekämpa fattigdom, hunger, utarmade jordar och klimatförändringar. FN:s jordbruksorganisation FAO:s hågnivåpanel för livsmedelsförsörjning och nutrition lyfter särskilt agroforestry i sin senaste rapport Sustainable Forestry for Food Security and Nutrition. Så varför används inte agroforestry mer i det svenska biståndet? Varför saknas begreppet helt i svensk biståndspolitik? Välkommen till ett seminarium om Sveriges bortglömda superhjälte. Seminariet inleds med att Vi-skogen tillsammans med SLU Globals ledande forskare redogör för hur agroforestry ökar skördar, förbättrar jordar och ökar inkomster – och bygger småskaliga bönders motståndskraft mot klimatförändringarna. Därefter panelsamtal.

Arrangör:
Agroforestry Network är en plattform baserad i Sverige som samlar agroforestryexperter från academia, civilsamhälle och näringsliv, för att lyfta internationell agroforestry. Eventet presenteras av  Vi-skogen Agroforestry Network, SIANI, Focali samt SLU Global.

Moderator:
• Johan Kuylenstierna, chef för Stockholm Environment Institute

Presentation:
• Anders Malmer, professor och föreståndare, SLU Global vid Sveriges Lantbruksuniversitet
• Henrik Brundin, vice vd, Vi-skogen

Panel
• Anders Malmer, professor och föreståndare, SLU Global vid Sveriges Lantbruksuniversitet
• Henrik Brundin, vice vd, Vi-skogen
• Eva Eriksson, Hållbarhetsdirektör, Löfbergs.
• Ulrika Modéer, Statssekreterare statssekreterare hos Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat