Vi-skogen i Almedalen

Under årets Almedalsvecka kommer Vi-skogen att fokusera på klimatkompensation och hur man kan klimatkompensera med dubbel effekt, där man sätter lika stort värde på sociala, ekonomiska och miljömässiga effekter. Träffa oss på Gotlands Museums gård och passa på att klimatkompensera din resa till och från Visby!

Måndag 1 juli – torsdag 4 juli 8-18

Klimatkompensera med dubbel effekt

I Vi-skogens klimatkompensationsprojekt står de småskaliga bönderna i fokus. Men hur funkar egentligen klimatkompensation? Kom förbi Vi-skogen på Gotlands museums innergård på Strandgatan 14 och passa på att klimatkompensera för din resa till Almedalen!

http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/58011

Onsdag 3 juli klockan 8-8.45

Medvetna företag tar globalt ansvar

Hur kan företag genom att klimatkompensera ta globalt ansvar, bidra till de globala målen och bekämpa fattigdom och klimatförändringar? Hur ser kedjan ut från företaget som klimatkompenserar till bonden som lagrar in växthusgaser? På plats finns en av bönderna i Vi-skogens klimatkompensationsprojekt, i Kenya. Hon kommer att förklara hur kolinlagring fungerar i praktiken och hur detta, genom hållbara jordbruksmetoder, ökar hennes skördar och den biologiska mångfalden samtidigt som markförstöring och den globala uppvärmningen bekämpas. På plats finns även Godel och Coop som kommer berätta om vad som är deras mervärde i denna kedja.

Medverkande:

 • Prisca Mayende, Bonde
 • Elizabeth Mwiyeria, Landschef, Kenya, Vi-skogen
 • Jenny Nilsson, Talesperson, Klimatkompensation, Vi-skogen
 • Maria Schultz, Verksamhetschef, Vi-skogen
 • Pontus Winberg, VD, Godel
 • Christina Snöbohm, Chef för Hållbarhet Globala frågor, Coop

http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/58274

 

Vi deltar också på följande seminarier:

Tisdag 2 juli klockan 16

Greta-generationen – varför det och vad det kommer att betyda?

Det började med en skolstrejk och blev till en global proteströrelse. Ledande politiker i hela världen bjöd in huvudpersonen själv för att förstå vad det handlade om. Inbjudna gäster diskutera effekterna av ”Greta-generationens” engagemang och vad det kommer att betyda nu och i framtiden.

Medverkande:

 • Alex Huber, vd, TUI
 • Elin Segerlind, Vänsterpartiet, riksdagsledamot
 • Kimberly Nichols, associate professor of sustainability science, Lunds universitet
 • Lovisa Roos, ordförande, Fältbiologerna
 • Frida Berry Eklund, talesperson, Föräldravrålet
 • Jenny Nilsson, talesperson Vi-skogen
 • Moderator: Björn Anderberg, redaktör, Aktuell Hållabarhet

http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/56153

Onsdag 3 juli klockan 14-14.30

Mediebild, opinion och faktakoll i klimatfrågan

Att klimatförändringar pågår råder ingen tvekan om. Från vänster till höger kommer förslag om att minska utsläppen av växthusgaser. Mänsklighetens ansvar är de flesta överens om. Ger mediebilden ett rättvisande bild av vad som behöver göras och av vem? Hur förhåller sig mediebilden till opinionen och till var utsläppen kommer ifrån? Uppstår problem om mediebilden avviker från verkligheten? Vad tycker svenskarna? Vems är ansvaret? Vad vill svensken själv göra för uppoffringar? Var släpper vi ut mest? Vad tror svenska folket? I svenska folkets ögon, vems är ansvaret att minska utsläppen? Är det företagen, politiken eller individerna själva? Ett samtal om hur vi förhåller oss till fakta och mediebilder.

Medverkande:

 • Per Söderpalm, Analytiker, Kantar Sifo
 • Maria Schultz, verksamhetschef Vi-skogen

http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/58669

Onsdag 3 juli 16.15-17

Jämställdhet är avgörande för effektivt klimatarbete

Klimateffekter i form av torka och extrema väder leder till försämrad hälsa och växande försörjningsproblem. Utmaningarna slår hårdast mot världens 1,3 miljarder fattiga. Kvinnor har begränsad tillgång till politiska, ekonomiska och materiella resurser varför deras sårbarhet för klimatpåverkan ökar.

Medverkande:

 • Maria Schultz, Internationell chef, Vi-skogen
 • Anna Collins-Falk, Internationell samordnare, Jämställdhetsmyndigheten
 • Sara Nilsson, Senior utredare, Jämställdhetsmyndigheten

http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/57626

Torsdag 4 juli 11-11.45

Migration – en positiv kraft för en hållbar landsbygdsutveckling

Migration sker främst till grannländer. I Afrika tar Uganda dagligen emot cirka 3 000 flyktingar. Landets regering fattade ett beslut 2016 att erbjuda flyktingar markrättigheter och rätten till att fri rörlighet. Vad innebär detta beslut för flyktingarna, deras värdsamhällen och givarsamfundet? Agroforestry Networks seminarium kommer att belysa migrationens potential och positiva kraft för att främja landsbygdsutveckling och lokal ekonomi. Med Uganda som exempel belyses bla; hur migration kan bidra till ekonomisk utveckling och lokalsamhällens motståndskraft mot klimatförändringarnas effekter, vikten av de humanitära organisationernas roll för flyktingintegration samt hur civilsamhället kan stötta flyktingfamiljer med kunskap för att bedriva en hållbar livsmedelsproduktion t.ex. genom agroforestry.

Medverkande:

 • Carin Jämtin, Generaldirektör, Sida
 • Elizabeth Mwiyeria, Landchef Kenya, Vi skogen
 • Anne Poulsen, Direktör, FN:s World Food Programmes nordiska kontor
 • Annika Åhnberg, Ordförande, Swedish International Agricultural Network Initiative, SIANI
 • Henrik Franklin, Rådgivare Södra och Östra Afrika, FN´s Jordbruksfond IFAD
 • Madeleine Fogde, Programchef, SIANI

http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/59765