Vi-skogen på FN-toppmöte i New York

Fyra års arbete med agroforestry har gett resultat. Benta Mugas John Orukas gård i Kisumu, Kenya, grönskar och ger stadig skörd och inkomst. Benta Muga och John Oruko, Kenya Foto: Amunga Eshuchi

I dagarna samlas världens beslutsfattare och representanter för det civila samhället för att diskutera vad som måste göras för att stoppa klimatkrisen. Ett tema handlar om hur vi ska producera mat och bruka marken på ett mer hållbart sätt. Agroforestry är en av lösningarna, menar Vi-skogen.

Under klimattoppmötet, UN Climate Action Summit, deltar Vi-skogen i två event.

Att bygga en resilient framtid

Elizabeth Mwiyeria, Vi-skogens landchef i Kenya, är en av öppningstalarna på ”Building a Resilient Future” – ett heldagsevent den 22 september. Evenemanget, som organiseras av Global Resilience Partnership, syftar till att öka fokus på resiliens och de åtaganden som förväntas beslutas om vid toppmötet den 23:e.

– Att satsa på agroforestry och hållbara metoder för jordbruk och markanvändning är avgörande för att uppnå mindre sårbara livsmedelssystem, och för att möta utmaningarna med klimatförändringarna, säger Elizabeth Mwiyreia, Vi-skogens landchef i Kenya.

Livsmedelssystem i ett förändrat klimat

Vi-skogen kommer också att delta i ”Transforming Food Systems Under a Changing Climate” den 23 september.

Transforming Food Systems Under Climate Change är ett globalt initiativ med över 100 organisationer som vill förändra hur livsmedel produceras och konsumeras för att kunna nå de globala målen för hållbar utveckling. Initiativet föreslår vetenskapsbaserade åtgärder som kan förändra livsmedelssystem och identifierar aktörer från näringslivet, det civila samhället och regeringar för att leda processen.

Eventet organiseras av CCAFS – CGIAR forskningsprogram för klimatförändring, jordbruk och livsmedelssäkerhet.

– När klimatmötet går mot sitt slut hoppas vi ha påverkat beslutsfattare och uppmärksammat behovet av att fokusera på agroforestry för att bekämpa fattigdom, klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald, säger Elizabeth Mwiyreia.

Läs mer om UN Climate Action Summit, som är en del av FN: s generalförsamlings 74:e session (UNGA 74).

Av

Malin von Strauss