Vi-skogen pratar migration och agroforestry på FN-möte i New York

Gasabo District, Ndera Sector. Sesbania seedling. Farmer: Bizamana Augustin. He started to work with Vi-life in 2007.

På FN-mötet High Level Political Forum i New York kommer Vi-skogen att delta och prata om hur agroforestry kan bidra till inkluderande, sunda och resilienta samhällen. Problematiken kring frågor som rör mat, migration, hälsa och klimat, hur de samverkar och vilka lösningar som fungerar för en hållbar utveckling för alla, kommer att diskuteras.

På onsdag den 11 juli kommer Vi-skogen tillsammans med övriga Agroforestry Network och UNDP att hålla ett sidoevent på FNs High Level Political Forum in New York, om fördelarna med agroforstry som en lösning för nå många av de Globala Målen.

På seminariet kommer de senaste rönen om agroforestrys påverkan på migration, resiliens, jämställdhet och klimat att presenteras. Vi-skogen kommer också att berätta om konkreta exempel i Kenya och Uganda, där samhällets resiliens mot klimatförändringar stärks, samtidigt som man säkrar tillgång på mat och inkomster och stärker kvinnors och familjers ekonomisk stabilitet.

James Wausimbi, Vi-skogens landchef I Uganda, kommer att presentera ett kommande pojekt där svenskt utvecklingsbistånd och humanitärt arbete går hand i hand för att stötta flytingar i norra Uganda.

Läs mer:

Policybrief – Migration and agroforestry (PDF)

Flyer Policybrief – Migration and agroforestry (PDF)

Building inclusive healthy and resilient communities through agroforestry (PDF)