Vi-skogen tar med sig agroforestry till FN:s högnivåmöte i Rom

I veckan (15-19 Oktober) samlas representanter från världens länder på högkvarteret för FN:s livsmedels och jordbruksorgan i Rom för att adressera en stigande hunger i världen. Idag lider var nionde människa av hunger – och det totala antalet hungrande ökar, för tredje året i rad.

Vi-skogen deltar aktivt i dialogerna genom den svenska delegationen till kommittén för globalt tryggad livsmedelsförsörjning (Committee on World Food Security, CFS). Vi-skogen representeras av Linda Andersson, ämnesansvarig hållbart jordbruk samt Wangu Mutua, deputy regional director, och med sig till FN:s korridorer tar de en superhjälte – trädet.

– Världen blir bättre – men samtidigt riskerar klimatförändringarna att radera ut de framgångar vi sett inom minskad hunger de senaste årtiondena. Nu har vi mindre än 12 år på oss att nå de globala målen. Då måste vi satsa på lösningar som ger synergier och bidrar till flera mål samtidigt. Agroforestry bekämpar både hunger fattigdom och klimatförändringar tillsammans. Ändå praktiseras det alltför lite och syns för sällan i såväl budgetar som handlingsplaner, säger Linda Andersson, Vi-skogen.

Följ oss under veckan på @vi_skogen och #CFS45 #agroforestry.