Vi-skogen tar med sig agroforestry till FN:s högnivåmöte i Rom

PUBLICERAD: oktober 15, 2018

I veckan (15-19 Oktober) samlas representanter från världens länder på högkvarteret för FN:s livsmedels och jordbruksorgan i Rom för att adressera en stigande hunger i världen. Idag lider var nionde människa av hunger – och det totala antalet hungrande ökar, för tredje året i rad.

Vi-skogen deltar aktivt i dialogerna genom den svenska delegationen till kommittén för globalt tryggad livsmedelsförsörjning (Committee on World Food Security, CFS). Vi-skogen representeras av Linda Andersson, ämnesansvarig hållbart jordbruk samt Wangu Mutua, deputy regional director, och med sig till FN:s korridorer tar de en superhjälte – trädet.

– Världen blir bättre – men samtidigt riskerar klimatförändringarna att radera ut de framgångar vi sett inom minskad hunger de senaste årtiondena. Nu har vi mindre än 12 år på oss att nå de globala målen. Då måste vi satsa på lösningar som ger synergier och bidrar till flera mål samtidigt. Agroforestry bekämpar både hunger fattigdom och klimatförändringar tillsammans. Ändå praktiseras det alltför lite och syns för sällan i såväl budgetar som handlingsplaner, säger Linda Andersson, Vi-skogen.

Följ oss under veckan på @vi_skogen och #CFS45 #agroforestry.

Bli månadsgivare

15 träd 15 TRÄD
10 träd 10 TRÄD
5 träd 5 TRÄD

Ta del av vårt arbete i östra Afrika!

{{ registrationMessage }}
*Dina uppgifter kommer behandlas i enlighet med GDPR. Läs mer här.

Tillsammans blir vi starkare. Följ oss på sociala medier.

Laddar
Öppna din Swishapp och avsluta betalningen där Öppna Swish-appen