World Food Day: Träd är vapnet mot hunger och klimatförändringar!

Allt fler människor i världen går hungriga. Efter att ha minskat under årtionden visar nya rapporter nu att hungern ökar igen. Var nionde människa på jorden är idag undernärd, en ökning med 17 miljoner människor sedan 2016.

Förutom konflikter är det främst klimatförändringar och extrema väder som är drivkrafterna bakom den ökande hungern – en utveckling som nu riskerar att radera ut de framgångar världen de senaste åren gjort för att utrota hunger och undernäring.

Samtidigt konstaterar FN i sin mycket allvarliga rapport Global Warming of 1.5 °C att världen redan nått över 1 grads ökning av den globala medeltemperaturen. Skulle temperaturökningarna inte hejdas, och ökningen gå till 2 grader, skulle, förutom en mängd andra förödande konsekvenser, skördarna för grödor som majs, ris och vete, särskilt i Afrika söder om Sahara, Sydostasien och Central- och Sydamerika minska rejält. En förödande utveckling för de människor som redan idag lever i fattigdom.

Världen är helt enkelt tvungen att akut anta utmaningen att se till att människor har tillräckligt med mat samtidigt som klimatförändringarna hejdas.

Ett vapen i kampen är träd –  träd som planteras tillsammans med grödor på böndernas odlingar.

En småskalig bonde som börjar bruka sin jord enligt agroforestry kan öka skörden. Rapporter från mångåriga projekt genom Vi-skogen i östra Afrika visar på en över 150 procents ökning av till exempel majs. Samtidigt blir jordbruket mer motståndskraftigt mot de allt tuffare perioder av torka, översvämningar och stormar som är resultatet av klimatförändringarna. Genom att plantera träd och olika sorters grödor på åkrarna har en bondefamilj fortfarande mat på bordet och en inkomst om torkan slår ut en av grödorna. Dessutom minskar hon risken för att jorden eroderar bort när kraftiga regn slår till. Träd tillför mer näring till jorden och gör den bördigare. Jordbruk med träd binder mer kol än andra typer av jordbruk, och bidrar på så vis till att minska klimatförändringen.

Enligt FN:s klimatpanel är det just den här typen av åtgärder som vi behöver se mer av – åtgärder som kombinerar hållbar matproduktion med låga utsläpp av växthusgaser.

Förändringar hos världens småskaliga lantbrukare har stor effekt, eftersom nästan hälften av jordens mat produceras av jordbrukare med mindre än 5 hektar land.

Det här betyder att du kan göra skillnad!

 

1: Kräv av din arbetsplats och din kommun att de köper in fairtrademärkt och ekologisk mat till fruktkorgar och skolluncher. Det bidrar till att öka andelen hållbara jordbruk, och till att mer av inkomsterna kommer den enskilde bonden tillgodo. Det leder till att färre går hungriga, och klimatförändringarna begränsas.

 

2: Kontakta din riksdagsledamot om hur hen kan påverka Sveriges klimatinvesteringar och bistånd till andra länder, så att hållbara odlingssystem som agroforestry prioriteras och ökar i omfattning. En analys tyder på att det kan vara så lite som 0,1 procent av svenskt bistånd idag går till agroforestry. Det är alldeles för lite.

 

3: Stöd en organisation som arbetar med trädplantering och klimatkompensation enligt agroforestry. Vi-skogen har till exempel sedan starten bidragit till att plantera över 123 miljoner träd i östra Afrika och hjälpt över 2,5 miljoner att lyfta sig ur fattigdom. Det gör skillnad.

Du kan se till att världen blir en smula bättre – för den småskaliga bonden, för världens alla hungrande och för vårt gemensamma klimat!

Linda Andersson, expert hållbart jordbruk, Vi-skogen