Bli partnerföretag

Om ert företag kommit lite längre med ert hållbarhetsarbete och vill göra en större satsning är Partnerföretag ett bra alternativt. Vi skräddarsyr gärna samarbetet ihop med er. Tillsammans bekämpar vi fattigdom och klimatförändringar.

Ert bidrag: över 500 000 kr/år

Det här får ni från oss:

 • Digital material på svenska och engelska
 • Digitalt gåvobevis
 • Nyhetsbrev
 • Informationsblad om Vi-skogen som ni kan använda i er kommunikation
 • Färdiga inlägg och film från verksamheten till era sociala och digitala kanaler
 • Er företagslogotyp med länk och information på Vi-skogens hemsida
 • Inbjudan till våra seminarier
 • Egen kontaktperson på Vi-skogen
 • Möjlighet till föreläsning på ert företag (företaget står för eventuella omkostnader i samband med föreläsningen)
 • Inlägg om samarbetet på Vi-skogens LinkedIn
 • Möjlighet att (på egen bekostnad) besöka något av våra verksamhetsländer
 • Rätt att i samråd med oss använda Vi-skogens logotyp
 • Tillgång i samråd med oss till någon av våra ambassadörer

Vill ni veta mer?

Kontakta oss på partnerskap@viskogen.se eller ring vår givarservice 08-120 372 70 så hjälper de gärna till.

Våra partnerföretag och organisationer