Bli vänföretag

Som Vänföretag visar ni personal och kunder att ert företag menar allvar med att ta ett socialt ansvar för ett hållbart klimat.

Ert bidrag: 100 000 kr till 499 999 kr/år

Det här får ni från oss:

  • Digital material på svenska och engelska
  • Digitalt gåvobevis
  • Nyhetsbrev
  • Informationsblad om Vi-skogen som ni kan använda i er kommunikation
  • Färdiga inlägg och film från verksamheten till era sociala och digitala kanaler
  • Er företagslogotyp med länk på Vi-skogens hemsida
  • Inbjudan till våra seminarier
  • Egen kontaktperson på Vi-skogen
  • Möjlighet till föreläsning på ert företag (företaget står för eventuella omkostnader i samband med föreläsningen)

Vill ni veta mer?

Kontakta oss på partnerskap@viskogen.se eller ring vår givarservice 08-120 372 70 så hjälper de gärna till.

Våra vänföretag och organisationer

Lloyds Apotek