Influencers krokar arm med kooperationen mot hungern  

FN varnar för den värsta hungerkrisen på 50 år. We Effect och Vi-skogen gör nu gemensam sak med några av Sveriges största influencers och företag i kampanjen Hela Sverige mot Hungerpandemin.

– Fler riskerar att dö av hunger än av corona. Vi influencers har makt att göra någonting, vi kan skrika på företag och försöka motverka en hungerpandemi! säger Filip Dikmen, en av Sveriges största youtubers, i en video och uppmanar andra svenska influencers att följa hans exempel.

Den globala matkrisen i skuggan av coronapandemin får mycket liten uppmärksamhet i Sverige. Ytterligare 130 miljoner människor världen över riskerar att drabbas av akut hungersnöd på grund av Covid-19, utöver de 700 miljoner människor som redan lägger sig hungriga varje kväll.

Biståndsorganisationerna We Effect och Vi-skogen, som stöds av företag och organisationer med rötterna i den svenska kooperationen, gör nu gemensam sak mot hungern genom kampanjen ”Hela Sverige mot Hungerpandemin”.

– Influencers har stor makt över vad vi riktar uppmärksamheten på. Vi vill ta vara på den kraften och få så många svenska företag som möjlighet att gå samman för att förhindra en hungerpandemi, säger Anna Tibblin, generalsekreterare för We Effect och Vi-skogen.

– Vi på Coop tycker det är viktigt att vara en del i att uppmärksamma konsekvenserna viruset för med sig. Coronakrisen drabbar människor som redan lever i stor utsatthet och med initiativet ’Hela Sverige mot Hungerpandemin’ tar vi tillsammans ett krafttag, säger Magnus Johansson, VD Coop Sverige.

– Som ansvarsfull samhällsbyggare är det viktigt för HSB att bidra till att göra den här världen lite bättre. Vi är övertygade om att vi tillsammans kan göra skillnad mot hunger och fattigdom. Mat på bordet och ett tryggt boende borde vara en självklarhet för alla människor, säger Anders Lago, förbundsordförande HSB.

De insamlade pengarna går till projekt som stödjer småskaliga bönder att producera mer mat, både nu och på lång sikt – och på så sätt stå bättre rustade inför framtida kriser. Under kampanjperioden kommer kampanjen att uppmärksammas i särskilda tre talkshows som sänds på Facebook den 19/11, 26/11 och 3/12. De olika programmen leds av Filip Dikmen, Ellen Bergström, Torbjörn Averås Skorup och Camilla Hamid.

För ytterligare information, vänligen besök https://weeffect.se/hungerpandemi/ respektive https://viskogen.se/hungerpandemi/ eller kontakta:

Marcus Lundstedt, chef Media och Påverkan
Tel: 072 070 97 21
Mejl: marcus.lundstedt@weeffect.org

Patric Meyer, projektledare Marknadsavdelningen
Tel. 070 761 85 52
Mail: patric.meyer@viskogen.se