Ny strategi: Motverka klimatförändringarnas effekter och minska fattigdom

Vi-skogen har tagit fram en ny strategi för de kommande fem åren. Den innebär att Vi-skogen ytterligare kommer att stärka sitt arbete för att motverka klimatförändringarnas effekter genom att fortsätta att stötta bönder och jobba med påverkansarbete.

Mer om strategin:

  • Vi-skogens mål är att minska fattigdomen och stärka motståndskraften mot de klimatförändringar som alltmer dramatiskt påverkar matproduktionen i världen. Det sker genom långsiktigt hållbara metoder såsom agroforestry, biologisk mångfald och fokus på nutrition.
  • Vi-skogen flyttar delvis sitt geografiska fokus till områden där insatserna behövs mest, särskilt till områden som är utsatta för extrem torka.

Som en del i satsningen kommer Vi-skogen också att förändra och stärka organisationen. Bland annat innebär det att Vi-skogen inte längre kommer dela funktioner som personal, avdelningar, IT-system med mera med We Effect, utan båda organisationerna kommer utveckla respektive verksamhet vidare på egna håll för att möta en alltmer utmanande framtid.

Läs strategin i sin helhet

 

Se även Charlotta Szczepanowski ny arbetande styrelseordförande i Vi-skogen