Vi-skogen har planterat träd i 40 år!

Det är nu 40 år sedan vi planterade det första trädet. Sedan dess har vi gått från ett trädplanteringsprojekt med stort hjärta men med liten kunskap till en unik biståndsorganisation där vi har expertkompetens inom agroforestry, att odla träd tillsammans med grödor, en metod som effektivt bekämpar fattigdom och klimatförändringarnas effekter på samma gång.