Vi-skogen tackar av personal och partners i Rwanda – stänger kontor efter 16 år

Vi-skogens personal i Rwanda tackas för ett fantastiskt arbete när kontoret nu stängs ner efter 16 års arbete i landet. På bilden syns också Vi-skogens verksamhetschef och regionchef. Foto Joy Kivata.

Både stolthet och vemod fick plats när Vi-skogen i Rwanda samlades för ett formellt avsked efter 16 års verksamhet i landet. Sedan 2005 har Vi-skogen bekämpat fattigdom och klimatförändringar i Rwanda. Idag är lokala parters bättre rustade att stå på egna ben, medan Vi-skogen fokuserar sin energi i Kenya, Tanzania och Uganda.

Hur sammanfattar man en resa på 16 år från trädplanterare till möjliggörare? Det är ingen lätt sak. Jean Baptiste Ntahompagaze som arbetat för Vi-skogen i Rwanda ända från starten var märkbart rörd när han tackades av vid en avslutningslunch för personal. Han berättade att

– Jag började på Vi-skogen när allt startade. Det första teamet var på plats i Rwanda i april 2005, och jag var bland dem.

Jean Baptiste Ntahompagaze tackas för alla år på Vi-skogen i Rwanda av regionchef Gudrun Boström vid en avslutningslunch för personal. Foto: Joy Kivata

Jean Baptiste underströk hur glad han är över att ha arbetat för Vi-skogen, och hur fint det kändes att höra uppskattning från såväl bönder som myndighetspersoner.

– Jag gillar verkligen det Vi-skogen erbjuder, tillvägagångssätten och särskilt målgruppen, det utsatta samhället, den utsatta bonden, förklarade han. Genom att arbeta för Vi-skogen har jag engagerat mig i att stötta lokalsamhällen i utsatthet – det är passionen som Vi-skogen ger, fortsatte Jean Baptiste Ntahompagaze.

Dagen innan tacklunchen för personal hölls ett större event där bönder och bondeorganisationer som Vi-skogen samarbetat med var inbjudna att, tillsammans med ambassadpersonal och myndighetsrepresentanter, uppmärksamma vad Vi-skogen åstadkommit. Det var ett tillfälle att minnas och fira många framgångar. Inte minst blev det kära återseenden mellan Vi-skogen-personal och bönder man samarbetat med för flera år sen. Att höra hur bra det gått för bönderna sen man sågs sist berörde. Det blev påtagligt att Vi-skogen gjort skillnad för många människor.

Som exempel delade en ung man med sig reflektioner om hur jämställdhetsutbildningen han gått format honom som ung vuxen. Han tillstod att han som tonåring knappast kunnat föreställa sig den han är idag: en lyckligt nygift man som känner sig bekväm i ett kök och gladligen delar diverse hemsysslor med sin fru. Den stora uppskattning och vördnad han känner inför de kvinnor som varit del av hans uppväxt tackar han Vi-skogen för. I det samhälle han vuxit upp i tas kvinnors outtröttliga arbete för familjens väl nämligen ofta för givet.

En annan berättelse som gjorde intryck på dem som samlats för att avrunda Vi-skogens 16 år i Rwanda med stolthet, kom från en kvinna som idag är framgångsrik företagare. Hon berättade om hur hon tidigare sparat alla sina pengar gömda under madrassen. Det var en ständig oro att spara så – och dessutom hände det att termiter hittade och kalasade på sedlarna. Men med Vi-skogens stöd bildade hon, tillsammans med likasinnade, en spar- och lånegrupp. Där sparade hon tryggt ihop till att starta den diverseverksamhet hon driver idag.

Regionchef Gudrun Boström påminde i sitt anförande om att Vi-skogen en gång i tiden startat med att plantera träd och dela ut sticklingar, men under årens gång utvecklats till att göra så mycket mer. Vi-skogen blir efter de 16 år som gått ihågkommen för att ha gett små, lokala organisationer och deras medlemmar möjligheter att växa sig starka.

Vid cermemonin som avslutade Vi-skogens 16 år i Rwanda firades att organisationen gjort stor skillnad för många människor genom åren. På bilden regnar glitter över Vi-skogens verksamhetschef, regionchef och landchef, samt representanter från rwandiska miljödepartementet och svenska ambassaden i Rwanda. Foto Joy Kivata.”

Vid ceremonin närvarade också en representant från Rwandas miljödepartement som uppmuntrade bönderna att fortsätta dela och utveckla den kunskap de tagit till sig under åren för att stå emot klimatförändringar och fattigdom. Som tillägg till det uttryckte svenska ambassaden i Rwanda intresse att bygga vidare på vad Vi-skogen skapat.

Det var i våras som Vi-skogens styrelse beslutade om att fasa ut biståndet till Rwanda. Beslutet var en konsekvens av att Vi-skogens intäkter minskat på samma gång som behoven av bistånd ökat i Vi-skogens övriga länder. Bönderna och bondeorganisationerna som Vi-skogen stöttat i Rwanda är idag bättre rustade att stå på egna ben. Läs mer om styrelsebeslutet här. 

Formellt slutar Vi-skogen att arbeta i Rwanda sista december 2022.