Bli vänföretag

Som Vänföretag visar ni personal och kunder att ert företag menar allvar med att ta ett socialt ansvar för ett hållbart klimat.

Ert bidrag: 100 000 kr till 499 999 kr/år

Det här får ni från oss:

 • Digital paket med material på svenska och engelska
 • Digitalt gåvobevis
 • Nyhetsbrev
 • Informationsblad om Vi-skogen som ni kan använda i er kommunikation
 • Färdiga inlägg och film från verksamheten till era sociala och digitala kanaler
 • Ert företagsnamn med länk på Vi-skogens hemsida
 • Inbjudan till våra seminarier
 • Egen kontaktperson på Vi-skogen
 • Möjlighet till föreläsning på ert företag
 • Möjlighet att (på egen bekostnad) besöka något av våra verksamhetsländer
 • Återrapportering utifrån de globala målen
 • Rätt att i samråd använda Vi-skogens logotyp

Vill ni veta mer?

Kontakta oss på partnerskap@viskogen.se eller hör av er direkt till:

Peter Nordengren
+46(0)70 741 61 46
peter.nordengren@viskogen.se